اینفوگرافیک فارسی این پرندگان خشمگین!


در جزیره ای در اقیانوس آرام، هدف پرتاب كردن اسكادرانی از پرنده های بی اعصاب بر روی خوك های سبز رنگ است. این اینفوگرافیک زیبا به ارائه آمارهایی جالب توجه درباره بازی محبوب این روزها یعنی پرندگان خشمگین (Angry Birds) می پردازد.
طراحی و اجرا : تیم اینفوگرافیک
منبع : تیم اینفوگرافیک